Oferta - Ewa Dziedzic DREXPOL

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Deklaracje podatkowe

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Reprezentacja przed instytucjami

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Rachunek zysków i strat

 • Bilans rachunkowy

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej